VDO QUICK CASH REGISTER

VDO QUICK CASH REGISTER

VDO QUICK CASH REGISTER

 
 

การใช้โปรแกรมบริหารร้านค้า  เครื่องคิดเงิน Q6000

ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ภาษา  C

ของบริษัท มายโฮสท์ จำกัด

เรามีลูกค้าอ้างอิงจำนวนมากตั้งแต่องค์กรต่างๆ

บริษัท ห้างร้าน กลุ่มราชการ โรงเรียน สหกรณ์ ร้านค้า

ตลอดจนระบบสหกรณ์ และการใช้งานอีกมากมาย

และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง

HOME                            1                        2                            3

   โปรแกรมระบบเข้า - ออก  ของบริษัท มายโฮสท์ จำกัด

มีระบบการแจ้งเตือน เข้า-ออก ผ่าน Application Line  แบบ Real-Time สามารถรับข้อมูล อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับโรงเรียน/ โรงงาน/ บริษัท/ ห้างร้าน